Alzheimer Tanılı Hastanın Bakım Vericisi Olmak: Fenomonolojik Bir Çalışma


Kocataş S. , Tel H., Güler N., Tel Aydın H.

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 September 2017, pp.3-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kahramanmaraş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.3-10

Abstract

Öz

Araştırma; Alzheimer’lı bireye bakım vermenin bakım verici üzerindeki etkisini, bakım verici

olmayla ilgili yaşadığı güçlükleri ve bu konudaki görüşlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır.

Niteliksel araştırmanın örneklemini 15 Nisan-15 Haziran 2017 tarihlerinde Sivas merkezdeki üç

Aile Sağlığı Merkezi bölgesinde yaşayan Alzheimer’lı bireylere bakım veren, araştırmaya

katılmayı kabul eden yetişkin 34 bakım verici birey oluşturmuştur. Araştırmanın verileri yarı

yapılandırılmış form kullanılarak derinlemesine görüşme yoluyla toplanmıştır. Verilerin

değerlendirilmesi; görüşmelerde kaydedilen verilerin yazılı dökümü ve içerik analizi yoluyla

gerçekleştirilmiştir.

Bakım vericilerin %88.2’si kadın, %58.8’i ilkokul mezunu, %94.1’i evli, %47.1’i tanılı en az

bir kronik hastalığa sahip, %14.7’sinin bakımından sorumlu olduğu bir başka birey bulunmakta,

%91.2’si gün boyu bakım vermektedir. Alzheimer hastasına bakım vermenin bakım verici

üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan görüşmelerde; bakım vermenin bireylerin sağlığını,

özel, sosyal ve günlük yaşamlarını olumsuz olarak etkilediği, bakım sırasında hem hastanın

gereksinimlerini karşılamada hem de günlük yaşamlarını sürdürmede önemli güçlükler

yaşadıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alzheimer Hastalığı, Bakım Verici, Bakım Güçlüğü.