The performance measurement results of load - haul - dump (LHD) machines in some underground mines in Turkey


Ceylanoğlu A. , Gül Y.

Türkiye 16. Madencilik Kongresi ve Sergisi, Ankara, Turkey, 15 - 18 June 1999, pp.137-146

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.137-146

Abstract

In this study, the parameters which are taken into consideration during the selection and using of LHD machines «were investigated and the LHD machines used in three different underground mines were evaluated from the economic and technical point of view. Performances of LHD machines with different bucket capacity and model were measured for various operational conditions (20 case studies) and production rates, energy consumptions and efficiencies of LHD machines were determined. In addition, cost analysis were made for each case and some suggestions were given.

Bu çalışma kapsamında, YTB seçiminde ve kullanımında dikkate alınan parametreler incelenmiş ve üç değişik yeraltı işletmesinde kullanılan YTB makinaları teknik ve ekonomik açıdan değerlendirilmiştir. Değişik kepçe kapasitesi ve modeldeki YTB makinalarının farklı çalışma koşullarında (20 durum) performansları ölçülmüş ve üretim miktarları, enerji tüketimleri ve verimlilikleri belirlenmiştir. Ayrıca her bir durum için maliyet analizi yapılmış ve bazı öneriler verilmiştir.