Venn Scheme Presentation and Interpretation of Syllogism Patterns with Respect to Logic-Mathematics Relationship


Creative Commons License

Kömürcü K. , Kiras H.

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.20, ss.503-536, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 20
  • Basım Tarihi: 2016
  • Doi Numarası: 10.18505/cuifd.85868
  • Dergi Adı: CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL
  • Sayfa Sayıları: ss.503-536

Özet

“Mantık - Matematik ilişkisi bağla- mında geçerli kıyas kalıplarının Venn şeması ile gösterimi ve yorumlanma- sı” adını taşıyan bu çalışmada kıyas kalıplarını matematiksel bir gösterim şekli ile daha sembolik hale getirmeye ve farklı bir bakış açısı sunmaya çalıştık. İlk olarak kısaca mantık matema- tik ilişkisini ele aldık. Ardından özetle kıyas üzerinde durduk. Daha sonra gösterim şeklinin sembolik olması sebebiyle ana hatlarıyla sembolik mantığın tarihçesi, yapısı, gelişimi ve Venn şemaları hakkında bilgi verdik. Son olarak önceki bölümde verilen örnekleri Venn şeması yöntemi ile göstermeye çalıştık. Sonuçta ise ulaşı- lan kanaatlere yer verdik.
 

 

In this work that is titled "Venn Scheme Presentation and Interpretation of Syllogism Patterns with Respect to Logic-Mathematics Relationship'', we try to make the Patterns of syllogism more symbolic using mathematical representation techniques and thus provide a different perspective. The first section is named as "Logic-Mathematics Relationship'' and here, how the interaction between logic and mathematic scienses has taken place in the historic process has been summarized. Then we stand on syllogism briefly. Followingly shares the same name with the thesis since the proposed representations will be taken into consideration here. Since mathematical representation is symbolic, we outline the history of symbolic logic, its structure and historical progress. Then, we compile the necessary information regarding Venn schemes. Finally, we show the examples given in the previous section using Venn scheme representation. In the conclusion we are revaluated the datas.