Türkiye de Kaplıca Turizmi ve Sorunları


Creative Commons License

Akbulut G.

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.35-54, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.35-54

Özet

Bu çalışma, “Türkiye’de Kaplıca Turizmi ve Sorunlarını” belirlemeyi amaçlamaktadır. Türkiye, volkanik ve tektonik bakımdan aktif alanların geniş yer kaplamasından dolayı termal kaynaklar yönünden zengindir. Bugün ülkede sıcaklıkları 20-102 ºC arasında değişen 900’den fazla termal ve mineralli kaynak grubu vardır. Kaynaklar, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından çeşitli hastalık ve rahatsızlıklara karşı iyileştirici özelliklere sahiptir ve onların çoğu ilkçağlardan beri insanlar tarafından bilinmekte ve kullanılmaktadır. Son yıllarda giderek önemi artan bu kaynaklar, turizm çeşitliliği içinde yerini almış ve Türkiye’nin bazı bölgelerinde turistik çekim merkezine dönüşmüştür. Bu çerçevede çalışmada Türkiye’de termal kaynaklar bölgelere göre değerlendirilecektir. Bununla birlikte kaplıcaların gelişimini sınırlandıran sebepler vurgulanacaktır.

This paper aims to determine “The Thermal Spring Tourism in Turkey and Problems”. Turkey is rich in thermal springs thanks to the large active lands with volcanic and tectonic formations. Turkey hosts over 900 thermal and mineral spring waters in different locations, with varying qualities and quantities, and with temperatures between 20-102 oC. Springs have some physical and chemical specialties that cause to recover varies illness. Most of them have been known and used by people from an early ages. Recently, thermal springs have been recognized more and more and it has taken its rightful place among the other tourism varies and they have turned into touristic attractions in some regions of Turkey. Then in this study tries to evaluate the statue of the thermal springs, according to the region in Turkey. Moreover, the reasons hindering spring tourism from achieving the goals set are emphasized.