A new cloud service for interpreting taxi trajectories via crowdsensing approach


Creative Commons License

Şeker A. , Güvensan M. A.

2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Turkey, 2 - 05 May 2018

Abstract

Son yıllarda IoT alanındaki gelis ̧meler ile birlikte akıllı s ̧ehirler konsepti üzerine bas ̧ta araç hareketlilig ̆i olmak üzere çok yönlü çalıs ̧malar yapılmaktadır. Bir s ̧ehrin trafik kos ̧ullarını izlemek, s ̧ehir planlaması ve çevresel izleme için önemli bir etkendir. Akıllı sistemler yardımıyla hem s ̧ehirlerin hareket haritalarını çıkarabilir, hem de trafikteki araçlar için yakıt tasarrufu elde edebilebilir. Bu çalıs ̧mada, Porto s ̧ehrinden alınmıs ̧ bir veri kümesi kullanılarak s ̧ehirde sürekli ve sabit olmayan rotalarda hareket halindeki taksilerin akıllı s ̧ehirler- deki kullanım verimlilig ̆i aras ̧tırılmaktadır. Bu bag ̆lamda, taksi seyahatlerinden elde edilen bilgilerden faydalanılarak, taksilerin daha kolay yolcu bulmasını sag ̆layan sunucu tabanlı bir mimari tasarlanmıs ̧tır. Mimaride, taksi seyahatlerinde sık kullanılan gü- zergahlar, kısa-uzun yolculukların bas ̧langıç noktaları, saate/güne göre yog ̆unluk deg ̆erleri, yolcu alıp/bırakılan ortak bölgeler ve bir etkinlik çıkıs ̧ı olus ̧an olag ̆andıs ̧ı anlık yog ̆unluklar parametre olarak kullanılmaktadır. Gelis ̧tirilen model, taksileri kendileri için önemli sayılabilecek bölgelere yönlendirirken, aynı zamanda s ̧ehirde taksiden kaynaklanan trafik yog ̆unlug ̆unu azaltacak ve yolcuların taksi bulmasını kolaylas ̧tıracaktır.