İnorganik Membranlar


Batır G. G.

in: Kapsamlı Membran Bilimi ve Yaşamımızdaki Yeri, Gülşen Taşkın Çakıcı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.33-56, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.33-56
  • Editors: Gülşen Taşkın Çakıcı, Editor

Abstract

Membranlar, yaşamımızın her alanında yaygın olarak kullanılan temel girdilerden biri olmayı başarmıştır. Membranlara ve membran uygulamalarına yönelik basılmış Türkçe kitap ve kaynak sayısı sınırlıdır. Kapsamlı Membran Bilimi ve Yaşamımızdaki Yeri adlı kitabımızı başta tüm temel bilimler ve mühendislik öğretim elemanlarına ve öğrencilerine olmak üzere geniş bir kitleye hitap edecek şekilde hazırlamaya çalıştık.

Kitabımızda membranların çeşitliliği ve kullanım alanları üzerine ayrıntılı bilgiler sunulmuştur. Dolayısıyla kitabımızın membran çeşitleri ve uygulamalarını net bir şekilde 

ifade eden Türkçe tek kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin faydalanacağı bir kitap olabileceğinden konu ve kavramlar olabildiğince anlaşılır biçimde ele alınmış, uygun şekillerle desteklenmiş, gerekli yerlerde bazı ileri kavramlara yer verilmiştir.

Kitap beş bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm’de Tıbbi Membranlar ve Tıbbi Uygulamalarda Membranların Özelliklerine ve Süreçlerine değinilmiştir. İkinci Bölüm’de İnorganik Membranların Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Uygulama Alanları yer almaktadır. Üçüncü Bölüm’de Gıda Endüstrisinde Membran Filtreleri ve Uygulamaları ele alınmıştır. Dördüncü Bölüm’de Elektrokimyasal Membranlar, Membran Potansiyelleri, Yüzey Elektrokimyası, Elektrokimyasal Membran Çeşitleri ve Elektrokimyasal Membran Reaktörlerine ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Beşinci Bölüm’de Biyolojik Membranların Yapısal Özellikleri, Düzenlenmeleri, Membran Aktarımı ve Mekanizmaları değerlendirilmiştir.