Yeraltısuyu Seviyelerinin Geleceğe Dönük Öngörü Tahminlerinin Zaman Serisi Analizleriyle İncelenmesi


NAMKHA O., EKMEKÇİ M., DEĞİRMENCİ M.

HİDRO’xx2018 Ulusal Hdrojeoloj ve Su Kaynakları Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye