Novel Antibiotics on the Horizon, 2015


Creative Commons License

Elaldı N.

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.20, no.1, pp.1-9, 2015 (Journal Indexed in SCI)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 20 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI
  • Page Numbers: pp.1-9

Abstract

The widespread use of antibiotics is relatively recent, extending back about 80 years. Inconvenient overuse of antibiotics and development of resistance in microorganisms are well known facts. Nowadays, even though organizations in many countries call for restrictions on antibiotic use, antibiotic resistance in the 21st century continues to be a major global problem and poses a threat to human life. In our country and in the world, infection prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus decreases, but prevalence of infection with extended spectrum beta-lactamase and carbapenemase producing enteric gram-negative bacilli is increasing rapidly. Antibiotic resistance in microorganisms has created a need for novel antibiotics. In the year 2010, “Infectious Diseases Society of America (IDSA)” supported a proGram, called “the ʹ10 × ʹ20ʹ initiative”, to develop ten new systemic antibacterial drugs until 2020. There have been more than 100 antibacterial agents developed for use in humans in the US since sulfonamides, but compared to previous years, there is deceleration in the development of new antibiotics today. Two systemic antibacterial agents have been approved for use in humans by the FDA from 2008 through 2012. Compare that to sixteen agents that were approved from 1983-1987. Since 2000, only four new classes of antibiotics have come on the market. These include oxazolidinones, pleuromutilin, lipopeptides and diarylquinolines. In this article, antibiotics recently accepted by organizations in the world and nominated for use in treatment of infections in humans in the future and ongoing clinical and laboratory research were discussed.

Antibiyotiklerin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasının üzerinden neredeyse 80 yıl geçmiştir. Antibiyotiklerin uygunsuz ve aşırı kullanımı ile mikroorganizmalar arasında direnç gelişmesi iyi bilinmektedir. Günümüzde birçok ülkede kuruluşlar antibiyotik kullanımını kısıtlamakta iseler de antibiyotik direnci 21. yüzyılda önemli bir global problem olmaya devam etmekte ve insan hayatını tehdit etmektedir. Ülkemizde ve dünyada metisilin dirençli Staphylococcus aureus infeksiyon prevalansı azalmakla birlikte geniş spektrumlu beta-laktamaz ve karbapenemaz üreten enterik gram-negatif basiller ile olan infeksiyonlarda prevalans hızla artmaktadır. Mikroorganizmalardaki antibiyotik direnci yeni antibiyotiklere gereksinim yaratmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ulusal infeksiyon cemiyeti olan “Infectious Diseases Society of America (IDSA)” 2010 yılında artan direnç problemi nedeniyle ABD’de 2020 yılına kadar en az 10 yeni antibiyotiğin kullanıma girmesi gerektiğini belirtmiş ve bu kampanyaya “10 x ‘20 initiative” adı verilmiştir. Sülfonamidlerin kullanıma girmesinden sonra günümüze kadar 100’den fazla antibakteriyel ajan geliştirilmiş olup, geçmiş yıllara göre günümüzde yeni antibiyotiklerin geliştirilmesinde yavaşlama söz konusudur. ABD’de “Food and Drug Administration (FDA)” 2008- 2012 yılları arasında yalnızca iki sistemik antibiyotiğin ülkede kullanımını kabul etmiştir. Oysa aynı ülkede 1983-1987 yılları arasında kullanıma giren sistemik antibiyotik sayısı 16’dır. İki bin yılından bu yana sadece dört yeni sınıf antibiyotik piyasaya sürülmüştür. Bunlar oksazolidinonlar, pleuromutilinler, lipopeptidler ve diarilkinolin gurubu ilaçlardır. Bu makalede yakın zamanda dünyada kuruluşlarca insanlardaki infeksiyonların tedavisinde kullanımı kabul edilmiş ve yakın gelecekte kullanımı için aday olan ve klinik ve laboratuvar araştırmaları devam eden antibiyotikler irdelenmiştir