Klasik Türk Şiirinde Hallac-ı Mansur


Creative Commons License

Oğuztürk O.

III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 September 2010, vol.2, no.2011, pp.1613-1615

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1613-1615

Abstract

Tam adı “Ebü'l-Mugîs el-Hüseyn b. Mansûr el-Hallâc el-Beyzâvi” olan Hallâc-ı Mansûr, hicri 244 yılında İran’ın Tûr şehrinde doğmuştur. Tasavvuf tarihinin en önemli mutasavvıflarından olan Hallâc, dert ve elem dolu aşk macerası bütün mutasavvıflara örnek olmuş, “ene’l- Hak” sözü ile bu uğurda bedenini feda etmiş bir aşk şehididir. Bu çalışmada Hallâc-ı Mansûr’un Klâsik Türk Şiiri’ndeki yansımaları dile getirilmiştir.