HELENİSTİK YAHUDİLİK VE SEPTUAGİNT LXX ALGISI


AYKIT D. A.

BÜTÜN YÖNLERİYLE YAHUDİLİK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 17 - 19 Mayıs 2012