Ankara Akyurt 8 no.lu aile hekimliği birimine kayılı 30-65 yaş arası kadınlarda serviks kanseri tarama testlerini yaptırmaya ilişkin bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi


Creative Commons License

Küçükceran H., Ağadayı E. , Şentürk H.

4th.International Health Science and Family Medicine Congress, İzmir, Turkey, 7 - 09 February 2019, pp.262-263

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.262-263

Abstract

Amaç:

Kadınların serviks kanseri tarama testlerini yaptırmaya ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmek ve birinci basamak sağlık kuruluşlarında serviks kanseri tarama oranlarını artırmaktır.

Yöntem:

Çalışmamız, Ankara Akyurt 8 Nolu Aile Hekimliği Birimine kayıtlı 30-65 yaş arası kadınlar üzerinde kesitsel olarak uygulanmıştır. 1 Haziran 2018 tarihinde kayıtlı 30-65 yaş arası 511 kadın nüfusdan 71 kişi (%13,8) daha önce serviks kanseri taraması yaptırdığı için çalışma dışı bırakılmıştır. Ankete katılmayı kabul eden ve çalışmamız için uygun olan 313 kişiye 1 Haziran 2018 -1 Temmuz 2018 tarihleri arasında mevcut anketimiz telefonda görüşülerek uygulanmıştır. Anketimizin ilk bölümünde kadınlara sosyo-demografik özelliklerİ ile serviks kanseri ve tarama testleri ile ilgili bilgi düzeylerini ölçen sorular sorulmuştur. Daha sonra serviks kanseri ve tarama testleri ile ilgili hastaya standart bilgiler anlatılmıştır. Anketin ikinci bölümünde, hasta HPV ve Pap-smear testini yaptırmak amacıyla aile sağlığı merkezimize davet edilmiştir. Testleri yaptırmayı reddeden katılımcıların red sebebi sorularak cevapları ankete not edilmiştir.

Bulgular:

Ankette yer alan “Rahim ağzı kanser taramasının aile sağlığı merkezinde yapıldığını biliyor musunuz?” sorusuna 201 kişi (%64,2) bildiğini ifade ederken, 112 kişi (%35,8) bilmediğini belirtmiştir. Taramanın Aile sağlığı merkezinde yapıldığını bilenlere, bu bilgiyi nereden öğrendiğini sorduğumuzda 190 kişi (%94,5) doktor veya hemşireden, 9 kişi (%4,4) komşudan, 1 kişi (%0,49) internetten, 1 kişi (%0,49) kamu spotlarından öğrendiğini ifade etmiştir. Katılımcılara rahim ağzı kanseri ve tarama testleri hakkında ayrıntılı bilgi verildikten sonra “Rahim ağzı tarama testini aile sağlığı merkezimizde yaptırmak ister misiniz?” sorusuna 220 kişi (%70,3) “Evet en kısa zamanda yaptırmak istiyorum.” cevabını verirken 93 kişi (%29,7) “Hayır yaptırmak istemiyorum.” cevabını vermiştir. Aile sağlığı merkezinde tarama yaptırmak istemeyenlerden 49 kişi (%52,6) jinekolojik muayeneden çekindiği, 33 kişi (%35,4) Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı tarafından takip edildiğini ve taramayı aile sağlığı merkezinde yaptırmak istemediklerini ifade etmiştir.

Sonuç:

Birinci basamakta görevli sağlık personeli kayıtlı hedef nüfuslarda serviks kanseri taramasına önem vermeli ve hastalar her fırsatta bilgilendirilmelidir.