Unmanned aerial vehicle photogrammetry applications in mining


Gül Y. , Poyraz F. , Hastaoğlu K. Ö.

Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi - IMCET 2019, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, pp.494-501 identifier

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.494-501

Abstract

In today's international field, unmanned aerial vehicle (UAV) photogrammetry method is used in opencast mininig in the study of map production, three-dimensional modeling, volume, cubage calculations and monitoring of deformations. In recent years, UAV Photogrammetry method has been used in the mining sector in our country. The use of UAV photogrammetry in the mining sector provides great advantages in terms of time, cost and work safety. In this study, the use of UAV photogrammetry method in the mining sector and especially in the case of opencast mininig in national scale using the UAV photogrammetry method, the examples of the current map production, three-dimensional modeling, volume, cubage calculations and monitoring of deformations are presented.

Günümüzde özellikle uluslararası alanda, açık maden işletmelerinde halihazır harita üretimi, üç boyutlu modelleme,  hacim, kübaj hesapları ve deformasyonların izleme çalışmalarında İnsansız Hava Aracı (İHA) Fotogrametrisi yönteminden faydalanılmaktadır. Son yıllarda İHA fotogrametri yöntemi ülkemizde de madencilik sektöründe kullanılmaya başlanmıştır. Madencilik sektöründe İHA fotogrametri yönteminin kullanılması zaman, maliyet ve özellikle iş güvenliği açısından çok büyük avantajlar sağlanmaktadır. Bu çalışmada İHA fotogrametrisi yönteminin madencilik sektöründe kullanım alanları ve özellikle ulusal anlamda İHA fotogrametrisi yöntemi ile açık maden işletmelerinde gerçekleştirilen halihazır harita üretimi, üç boyutlu modelleme,  hacim, kübaj hesapları ve deformasyonların izleme çalışmalarından örnekler sunulmaktadır.