İlköğretim 6 7 ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi ve Akran Baskısı


Akgül Gündoğdu N. , Güler N., Kocataş S. , Güler G.

Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği Özel Dergisi, vol.2, no.1, pp.61-67, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği Özel Dergisi
  • Page Numbers: pp.61-67

Abstract

ÖZET Bu çalışmada, öğrencilerin okul yaşam kalitesi ve akran baskısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi

amaçlanmıştır. Kesitsel tipteki çalışma 557 öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler “Kişisel Bilgi

Formu”, Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği (OYKÖ) ve Akran Baskısı Ölçeği (ABÖ) ile toplanmıştır. Verilerin

değerlendirilmesinde uygun istatistiksel testler kullanılmış, p<0.05 değeri anlamlı kabul

edilmiştir. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin ABÖ puan ortalamalarının yaşı, cinsiyeti, sınıfı,

sigara içme deneyimi ve okul başarısına göre dağılımı incelendiğinde doğrudan, dolaylı baskı ve

toplam ölçek puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). OYKÖ puan ortalaması

93.67±17.91, ABÖ puan ortalaması 48.25±23.42 dir. OYKÖ ve alt ölçek puanları ile ABÖ ve alt ölçek

puanları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre alt sınıflarda,

küçük yaşlarda ve erkeklerde akran baskısının daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu baskının

hasta olan çocuklar üzerinde daha fazla olması ve sigara içme deneyimi olan çocukların baskıyı

daha fazla yapıyor olmaları bu çocukların okul yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Anah tar Ke li me ler: Okul yaşam kalitesi; ortaokul öğrencileri; akran baskısı; okul sağlığı hemşiresi