Ebu Hanife’ye Nispet Edilen Hadis Kitapları Kitabu l-asar ve Müsned


Creative Commons License

Demir H.

HİKMET YURDU, vol.10, no.20, pp.121-144, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 20
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.17540/hikmet.2017.63
  • Title of Journal : HİKMET YURDU
  • Page Numbers: pp.121-144

Abstract

Bu çalışmada Ebû Hanîfe’ye nisbet edilen hadis kitaplarının isnadının gerçekliği hakkında bazı kanaatlere yer verilmiş ve bunların bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu eserler: Müsned-i Ebi Hanife ve Kitabu’l-Âsâr’dır. Hadis kitaplarının tasnif şekillerinden birisi olan Müsned, Sahabi ismi esas olmak üzere düzenlenerek aynı sahabiden rivayet edilen hadislerin bir arada verildiği kitaplara denir. Müsned-u Ebî Hanîfe, Ebû Hanîfe’nin rivayet ettiği hadislerin yer aldığı kitabın adıdır. Bu kitabın Ebû Hanîfe’nin telifi mi yoksa hüküm istinbatında kullandığı hadislerin sonradan öğrencileri tarafından bir araya getirilmesi neticesi ortaya çıkmış bir eser mi olduğu tartışmalıdır. Ebû Hanîfe’ye nisbet edilen bu iki eserin ona aidiyetinin sıhhati hakkındaki tartışma bir yana, eserler üzerine yapılan çal