İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerde Sigara içme Durumu


Demirel Y.

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences , vol.2004, no.24, pp.492-497, 2004 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2004 Issue: 24
  • Publication Date: 2004
  • Title of Journal : Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences
  • Page Numbers: pp.492-497

Abstract

Amaç: Öğretmenlerin sigaraya karşı tutumlarını, sigara içme durumlarını belirlemek ve daha sonra yapılacak bir müdahale için gerekli önbilgileri saptamak.

Gereç ve Yöntemler: 2002-2003 öğretim döneminde, Sivas il merkezinde yer alan ilköğretim okulları listesinden kura ile seçilen 10 okulda görev yapan toplam 225 öğretmenden, 27 sorudan oluan anket formunu isim belirtmeden doldurmaları istendi. Bulgular: Anket formunu yeterli şekilde doldurmuş 212 (123 erkek, 89 kadın) öğretmen değerlendirmeye alındı. Ya ortalaması 37.6 ± 9.3’dü. Yüzonbir (%52.4) öğretmen halen sigara içiyordu, 36 (%17.0) öğretmen bırakmış ve 65 (%30.7) öğretmen ise hayatları boyu hiç sigara içmemişlerdi. Sigara bırakma oranı (quit ratio); %24.5’di. Sigaraya en fazla başlanılan yaşlar her iki cins için 16-20 yaşları arasıydı. Sonuç: Öğretmenlerde ciddi düzeyde sigara salgını mevcuttur ve bırakma oranları düşüktür. Öğretmenlerde sigara içme oranlarını azaltacak ve bırakma oranlarını yükseltecek acil bir müdahale programına ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Sigara, prevelans, ilkokul