DALGA FONKSİYONU, OLASILIK KAVRAMI VE BELİRSİZLİK İLKESİNİN ÖĞRETİMİNDE HİBRİT MODELİN ETKİSİ


Creative Commons License

Özdemir E. , Erol M.

Education Sciences, cilt.6, sa.2, ss.1436-1452, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 6 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Education Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.1436-1452

Özet

 Araştırmada kuantum fiziği belirsizlik ilkesi ve onunla ilişkili kavram yanılgıları belirleyerek, bu yanılgıların giderilmesinde ve doğru kavramların oluşturulmasında hibrit öğretim modelinin etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmada, “eşitlenmemiş kontrol gruplu yarı deneysel desen” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan 36 öğrencinin ilk yarısına, deney grubunu olarak, hibrit öğretim modeli, ikinci yarısına ise kontrol grubu olarak, geleneksel öğretim modeli uygulanmıştır. Veriler 8 sorudan oluşan “Belirsizlik İlkesi Görüşme Formu (BİGF)” kullanılarak toplanmıştır. Deney ve kontrol grubundan seçilen beşer öğrenciyle BİGF kullanılarak yaklaşık 45 dakika süren görüşmeler yapılmıştır. Ortaya çıkan kavramlar ve kavram yanılgıları, Schrödinger dalgalarının fiziksel anlamı, belirsizlik ilkesi ve konum-momentum belirsizliği olarak üç başlıkta toplanmıştır. Hibrit öğretim modelinin geleneksel öğretime göre kavram yanılgılarını gidermede ve doğru kavramların oluşturulmasında daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.