Sıçanlarda Bleomisin ile İndüklenen Akciğer Fibrozisi Modelinde Zingeronun Etkisinin Araştırılması


GÜNGÖR H. , EKİCİ M. , KARAYİĞİT M. Ö. , TURGUT N. H. , KARA H. , ARSLANBAŞ E.

TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ25. ULUSAL FARMAKOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye