Fikri hür irfanı hür bir eğitimci yazar olarak Tevfik Fikret’in eğitim düşüncesi


Creative Commons License

Topcu İ.

Cumhuriyet 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, , Ankara, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2019, ss.96-101

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.96-101

Özet

Tevfik Fikret Türk düşünce ve edebiyat tarihinde olduğu kadar modern eğitim düşüncemizin oluşmasında ve gelişmesinde de önemli etkileri olmuş bir şairimizdir. Bir edebiyatçı ve eğitimci olarak özgürce düşünmeyi öne çıkararak ve vicdanının sesini dinleyerek yaşamını sürdürmüştür. Onun eğitim düşüncesi de bu anlayışa dayanır. Bu düşüncelerini hem yazdığı şiirlerde ve diğer edebi eserlerinde yayamaya çalışmış hem de bir eğitimci olarak uzun yıllar görev yaptığı kurumlarda uygulamaya koymuştur. Bireyin çok yönlü gelişiminden yana bir eğitim anlayışını benimseyen Fikret programda diğer alanların yanında sanat eğitimine, beden eğitimine de yeterince önem verilmesi gerektiğini savunmuştur. Eğitimde en çok önem verdiği konulardan birisi de sağlam karakterli, ahlaklı, erdemli dürüst bireyler yetiştirmektir. Eğitimin milli olası gerektiğini, genç dimağların din ve ırk taassubundan kaynaklanan çatışma ve zıtlaşma alanlarından uzak tutulmasını, bireylerin yurt ve vatan birliği duygusunun geliştirilmesini savunmuştur. Fikret, ülkemizde modern eğitim anlayışının gelişmesine hem düşünceleri hem de uygulamalarıyla önemli katkılar sunmuş bir eğitimci yazar olmuştur.

Anahtar kelimeler: Tevfik Fikret, Eğitimci yazarlar, Eğitim düşüncesi, Edebiyat ve eğitim