KUANTUM FİZİĞİNDE BELİRSİZLİK İLKESİ: HİBRİT ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİSİ


Creative Commons License

Özdemir E. , Erol M.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.29, pp.20-35, 2011 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.20-35

Abstract

Belirsizlik ilkesi konusunun öğretimi için %44’ akran öğretimi, %26 grup ve sınıf tartışması, %26 grupla problem çözme etkinliği, %4 gösteri tekniği ile birlikte problem çözme ve problem oluşturma etkinliğinin yer aldığı ev ödevi çalışmalarını içeren hibrit yaklaşımla öğretim modeli geliştirilmiştir. Bu modelin akademik başarıya ve kalıcılığa etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada, “eşitlenmemiş kontrol gruplu yarı deneysel desen” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu toplam 36 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 5 sorudan oluşan “Belirsizlik İlkesi Yazılı Sınavı (BİYS)” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi “Yazılı Sınav Dereceleme Ölçeği (YSDÖ)” (r= 0,86) ile yapılmıştır. Deney grubu son test ortalaması x=51,33, kontrol grubu son test ortalaması x=23,16 olarak hesaplanmış ve puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p=,00). Deney grubunda uygulanan öğretimin etki ölçüsünün (Cohen’s d=2,48), kontrol grubunda uygulanan öğretimin etki ölçüsünden (Cohen’s d=1,85) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Deney grubu gecikmiş test ortalaması x=40,72, kontrol grubu gecikmiş test ortalaması x=22,11 hesaplanmış ve puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p=,00).