THE EFFECTS OF 2000-2001 FINANCIAL CRISES HAPPENED IN TURKEY ON THE INSURANCE SECTOR; A PRACTICE IN BIST


Creative Commons License

Öniz C. , Aydın Y.

Pamukkale ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.37, pp.69-85, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Pamukkale ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.69-85

Abstract

The aim of this study is to examine 2000-2001 insurance companies operating in Turkey in the financial crisis,their state of paying and not paying premium with the aid of the financial tables. The results of the study are considered to be important for the future of insurance sector and the course of the crisis in terms of the company's stakeholders and investors. The temporal scope of the study; the 1998-2003 period of the 2000-2001 crisis was two years ago and two years later. In the mentioned period, it was determined that there were four insurance companies operating in the Bist (Borsa istanbul) uninterruptedly and the companies subject to the study were selected with this method. In this study, the evaluation of financial structure and insurance technical analysis ratios were made. At the end of the study; in the years of analysis (1998-2003), the fluctations in the financial structure of insurance companies are observed. This fluctating structure was understood by means of financial statements which did not have a direct effect on the crisis.

Bu çalışmanın amacı 2000 - 2001 finansal krizlerinde Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin,  mali yapılarını ve prim geri ödeme veya ödeyememe durumlarını finansal tablolar yardımıyla incelemektir. Çalışmanın ortaya koyacağı sonuçlar sigortacılık sektörünün geleceği ve olası kriz dönemlerindeki seyrinin şirket paydaşları ve yatırımcılar tarafından görülmesi açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. Çalışmanın zamansal kapsamını; 2000 - 2001 krizinin iki yıl öncesi ve iki yıl sonrası yıllar olan 1998 - 2003 aralığı oluşturmaktadır. Bahsi geçen zaman aralığında BİST’ de (Borsa İstanbul)  kesintisiz bir şekilde işlem görmüş olan 4 adet sigorta şirketinin olduğu tespit edilmiş ve çalışmaya konu şirketler bu yöntemle seçilmiştir. Çalışmada finansal yapının değerlendirilmesi,  sigortacılık teknik analiz oranları kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın sonunda; sigorta şirketlerin analize tabi yıllarda (1998-2003) finansal yapılarının dalgalı seyri görülmektedir. Bu dalgalı yapıya krizlerin direk bir etkisinin olmadığı finansal tablolar vasıtasıyla anlaşılmıştır.