İşyerlerinde risklerin değerlendirmesinde kullanılan L tipi matris ve Fine Kinney metodunun karşılaştırılması


ALNAK D. E. , Sarıgül E., MERCAN S.

8. Uluslararası İş sağlıgı ve Güvenliği Konferansı, 8 - 11 Mayıs 2016