Evli Kadınların Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumu ve Etkileyen Faktörler


Creative Commons License

Tel H. , Kocataş S. , Güler N., Tel Aydın H. , Akgül Gündoğdu N.

IBAD Journal of Social Sciences, pp.256-264, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.21733/ibad.611511
  • Title of Journal : IBAD Journal of Social Sciences
  • Page Numbers: pp.256-264

Abstract

Bu çalışma evli kadınların aile içi şiddete maruz kalma durumunu ve etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini 18 yaş ve üzeri, evli 330 kursiyer kadın, örneklemini ise 220 kadın oluşturmuştur. Araştırma verileri “kişisel bilgi formu” “kadına yönelik aile içi şiddeti belirleme ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik dağılım ki-kare testi, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan kadınların %69.5’i görücü usulü ile evlendiğini, %30.5’i eşinden şiddet gördüğünü belirtmiştir. Tanışarak evlenen, fiziksel hastalığı veya ruhsal hastalığı olan ve eşinden şiddet gördüğünü ifade eden kadınların kadına yönelik ev içi şiddeti belirleme ölçeği puan ortalamasının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda; kadınların aile içi eş şiddet türleri ve aile içi eş şiddetinin tedavi edilmesi gereken bir sorun olduğu konusunda bilgilendirilmesi, şiddet yaşantısında yardım ve destek alacakları kaynaklarının tanıtılması, şiddetin sonuçlarına yönelik farkındalıklarının artırılması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Kadın, aile içi şiddet, ilişkili faktörler, hemşirelik