İsteğe Bağlı Olarak İlkokula Kaydedilen Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı Çalışmalarında Karşılaştıkları Problemler


Creative Commons License

Karakaş H. , Dilci T.

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, cilt.6, sa.12, ss.101-122, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 6 Konu: 12
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama
  • Sayfa Sayıları: ss.101-122

Özet

Araştırmanın amacı; ilkokul birinci sınıfa isteğe bağlı kaydedilen öğrencilerin bitişik eğik yazı çalışmalarında karşılaştıkları problemlerin sınıf öğretmenlerince belirlenmesidir. Araştırma, birinci sınıf öğretmenlerinin ilkokula isteğe bağlı kaydedilen öğrencilerin bitişik eğik yazma becerisini öğrenirken karşılaştıkları problemlere ilişkin görüşlerini ortaya koyan nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. Veri toplamak aracı olarak Şahin’in (2012) Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler adlı çalışmasında kullandığı “Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Anketi” araştırmacılarca geliştirilerek kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen birinci sınıf öğretmenlerine uygulanmıştır. Bu kapsamda sınıfında isteğe bağlı olarak ilkokula kaydedilen öğrencilerin bulunduğu 129 sınıf öğretmeni araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS paket programıyla yüzde (%) ve frekans (f) değerleri hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; isteğe bağlı olarak ilkokula kaydedilen öğrencilerin bitişik el yazısı öğrenirken karşılaştıkları problemler incelendiğinde öğretmenler; öğrencilerin hazırlık, harf, kelime ve cümle yazımı ve genel görünüş aşamasında kısmen problem yaşadıklarını, uygulama zamanı aşamasında ise zorlandıklarını, bu zorlanmanın erkek öğrencilerde daha fazla gözlemlendiğini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin görüşlerine göre, ilkokula öğrencilerin en fazla hata yaptıkları küçük harfler “f, b, k, s” harfleri, büyük harfler ise “H, D, S, K” harfleri olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin görüşlerine göre, bu öğrencilerin yazmada zorlandıkları küçük harfler “s, f, r, k” olarak gözlemlenirken, büyük harfler ise “D, H, G, S” olarak tespit edilmiştir. Öğretmenlerin görüşlerine göre, yazımında en çok karşılaştırılan harfler olarak “b–d”, “r–n”, “m-n” ve “u-v” harfleri olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre araştırmacı ve uygulayıcılara öneriler sunulmuştur.