Defining of the Leakage Pollution with the Geophysical Methods at the Sivas Landfill Area


Creative Commons License

Özel S. , Yılmaz A.

The 19th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 23 - 26 November 2010, pp.148-152

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.148-152

Abstract

The study area is selected as the Sivas city landfill. It has been known that the leachates of irregular waste areas create serious environmental problems mainly in the water resources and the rock units, representing the basement. The aim of the presented study is to determine the dimensions of leachate contamination, due to the activity of Sivas City disposal areas for 15 years. The leachate, without treatment, is directly flowing to Kizilirmak by Hacin Creek. The direction of leachate has been determined by using the direct current resistivity and electromagnetic conductivity methods. Finally, the direction of leachate is determined as southeastward in the 3-Dimension resistivity model and the apparent conductivity plot.

İnceleme alanı, Sivas kenti deponi alanı olarak seçilmiştir. Düzensiz çöp alanı sızıntı sularının, üzerinde yer aldığı kayatürlerinde ve su kaynaklarında ciddi çevresel sorunlar yarattığı bilinmektedir. Sivas kenti deponi alanının 15 yıllık faaliyeti sonucunda bölgede deponi alanı ve dolayında ciddi çevresel sorunlar oluşmuştur. Deponi alanından çıkan sızıntı suyu, Haçin deresi ile hiçbir arıtma olmadan doğrudan Kızılırmak’a karışmaktadır. Bu çalışma ile derenin her iki tarafında yer alan kayatürlerinde yayılan sızıntı suyu kirliliğinin boyutları, jeofiziğin Doğru Akım Özdirenç ve Elektromanyetik İletkenlik yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Sonuç olarak, 3-Boyutlu özdirenç modelinde ve görünür iletkenlik haritasında sızıntı suyunun akışının Kızılırmak’a

doğru ve güneydoğu yönlü olduğu belirlenmiştir.