The Predictive Role of Moral Value and Self-Compassion on Forgiveness


Creative Commons License

Sarıçam H. , Biçer B.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, no.1, pp.109-122, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.109-122

Abstract

The aim of this study was the examination of the predictive roles of moral value and selfcompassion on forgiveness. Participants of this study were 412 university students in Dumlupinar University in Kütahya/Turkey. Trait Forgiveness Scale, Moral Value Scale and Self-compassion Scale were used for data collection. Data was analyzed by Pearson Product-Moments Correlation Analysis and Multiple Regression Analysis in SPSS17. Within results, there were relationships between forgiveness, moral value and self-compassion. Self-compassion and moral value were important predictor of forgiveness, also self-compassion and moral value explained to 56% total variance of forgiveness. The findings were discussed in light of the related literature. 

Bu çalışmanın amacı ahlaki değer ve öz-anlayışın affedicilik üzerindeki açıklayıcı rolü incelemektir. Çalışma grubunu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan 412 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada Ahlaki Değer Ölçeği, Öz-anlayış Ölçeği ve Affedicilik Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, SPSS 17 programında Pearson Momentler Analizi Korelasyon Analizi ve Çoklu Regresyon Analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre ahlaki değer, öz-anlayış ve affedicilik arasında pozitif yönlü ilişkiler vardır. Ahlaki değer ve özanlayış, affediciliğin önemli yordayıcıları arasında olmasının yanında affediciliğin toplam varyansının %56’sını açıklamaktadır. Araştırma bulguları ilgili literatür ışığında çalışılmıştır.