DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN BİR HADİS-İ ŞERİFİN GÖSTERGEBİLİMYÖNTEMİYLE İNCELENMESİ


Creative Commons License

Demir H. , Gedikli R. T.

Universal Journal of Theology, vol.2, no.2, pp.143-161, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Universal Journal of Theology
  • Page Numbers: pp.143-161

Abstract

In that study a hadith was examined with semiotic method from discourse, narrative and logical sides. Hadiths, the second main source after the Koran, are negatively evaluated by some communities nowadays and there are efforts to betray the trust of hadiths. These things made this study important. Despite all kinds of negative evaluations, the idea that hadiths are the second main source after the verses and trust in hadiths will exist till doomsday. A hadith was taken and worked on in this study, which was studied by using the current scientific analysis, semiological analysis, in order to understand and explain the hadiths easily and completely in religious education. Muhammad who was aforesaid in hadith and his used body language, Abdullah b. Mes’ûd, Akra’ b. Hâbis, Uyeyn b. Hısn, “booty” that is one of the used notion in hadith, Huneyn Gazvesi and Ci’râne position were emphasised with different rumors of hadith. The purpose is to understand and analysis the hadith and consider from different angles to hadith, so mentioned name, concept and place names were briefly mentioned. 

Bu çalışmada bir hadisin dil ile ilgili içeriği, göstergebilimsel okuma yöntemiyle söylem, anlatı ve mantık-anlam yönlerinden çözümlenmesi yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’den sonra ikinci temel kaynak kabul edilen hadislerin günümüzde bazı çevreler tarafından olumsuz bir değerlendirmeye tabi tutulması ve hadislere olan güveni sarsıcı çabalar içinde olunması bu çalışmayı önemli hale getirmektedir. Bu ve benzeri çalışmalarla hadislerin ayetlerden sonra ikinci temel kaynak olduğu düşüncesi ve onlara olan güven, her türlü karalama ve olumsuz değerlendirmeye rağmen kıyamete kadar önemini ve varlığını sürdürecektir. Din Eğitimi alanında hadislerin kolay ve derinlemesine anlaşılması ve anlatılması amacıyla güncel bilim dalı olan göstergebilimden faydalanarak ortaya çıkan bu çalışmada, bir hadis merkeze alınmış ve üzerinde çalışılmıştır. Hadis-i şerifin farklı rivayetleri ile birlikte hadiste ismi geçen Hz. Peygamber (s.a.s) ve kullandığı beden dili, Abdullah b. Mes’ûd, Akra’ b. Hâbis ve Uyeyn b. Hısn, hadiste kullanılan kavramlardan “ganimet”, yine hadiste geçen yer isimleri olan Huneyn Gazvesi ve Ci'râne mevkii üzerinde kısaca durulmuştur. Amaç, hadisin anlaşılması, tahlili, farklı bir okuması olduğu için bahsedilen isim, kavram ve yer isimlerine kısaca temas edilmiştir.