İslam Hukuku Açısından Obeziteye Yol Açan Yeme İçme Hakkında Bazı Tesbitler


Creative Commons License

Demir H.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.135-168, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 19 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.135-168

Özet

 Beslenme; insanın temel ihtiyaçlarındandır. Beslenmenin temel unsuru gıda maddeleridir. Kâinattaki her şey insan için yaratılmıştır. Bazı maddelerin yenilmesi ve içilmesi yasaklanmıştır. Haram kılınan şeyler genel olarak insan sağlığına zararlıdır; helal olanlar ise faydalıdır. İnsan kulluk vazifesi için yaratılmıştır. Yeme içme başlı başına bir gaye değildir. İnsan helal olan şeyleri yeme içmede ölçülü davranılmalıdır. Zira insan sağlığını korumakla mükelleftir. Fazla yeme-içmenin neticelerinden birisi obezitedir. Doyduktan sonra yeme-içme hoş görülmemiştir. Obezite insanın iradesine de bağlıdır. Anahtar Kelimeler: Obezite, Beslenme, Helal Gıda, Vücut Kütle İndeksi. 

 SOME OBSERVATIONS ABOUT EATING-DRINKING THAT CAUSES OBESITYACCORDING TO ISLAMIC LAW Abstract: Nutrition isone of thebasichumanneeds. Thekey element for the nutrition is food. Everything in theuniversewascreatedfor human being. Some of thematerialisprohibitedto be eatenanddrunk. While prohibited (haram) foods areharmfultohumanhealthin general; thelawful (halal) foods are beneficial.Human being was created toservethe God. Eating and drinkingis not agoalinitself.Humans should be in moderation in eating and drinking even for the halal foods.Since people areobliged to protecttheirhealth.Oneof the resultsof eating and drinking too much is obesity. After getting enough to eat and drinkisdisapproved. Obesityis also linked topeople's will.