Eşzamanlı KRT uygulanan KHDAK hastalarında radyasyon pnömonisi riskini artıran faktörler TOG ve TROD grup çalışması


Ergan Ş., DİNÇBAŞ H. F. , YÜCEL B. , ÜLGER Ş., ETİZ D., Korkmaz E., ...Daha Fazla

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye