Viscum album L. ssp. austriacum (WİESP.) VOLLMAN alt türünün gövde ethanol ve etil asetat ekstraktlarinin Caenorhabditis elegans bireyleri üzerinde antihelmintik etkisinin araştırılması


ÖZPINAR N., ÖZDEMİR R., ÖZPINAR H.

21. Parazitoloji Kongresi, 28 Eylül - 03 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri