Akciğer Kanserli Hastalarda TLG MTV and SUV gibi 18F FDG PET Parametreleri ile Serum p53 antikoru Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi


HASBEK Z. , DOĞAN Ö. T. , SARI İ., YÜCEL B. , ŞEKER M. M. , TURGUT B. , ...Daha Fazla

27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye