Farklı tipteki bina modelleri etrafındaki akışın deneysel ve sayısal olarak incelenmesi


GÖLBAŞI D. , BUYRUK E. , ŞAHİN B., ALNAK D. E.

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye