NASIR B. ABDUSEYYİD EL-MUTARRIZÎ’NİN HAYATI, ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME


YILMAZ A.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Geçmişten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, 14 - 15 Nisan 2019