Bir Üniversite Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi


KARAGÖZ N. , Kaya S.

Cumhuriyet 1.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 19 - 21 Nisan 2019