HANEFİ MEZHEBİ FIKIH EDEBİYATI


Creative Commons License

Demir H.

Hikmet Yurdu, cilt.11, ss.117-170, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 21
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Hikmet Yurdu
  • Sayfa Sayıları: ss.117-170

Özet

 Bu makale Hanefi fıkhı içerisinde incelenen bir eserin bu ilim dalı içerisinde yeri neresidir, hangi türe girer sorusuna cevap ararken ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmada Hanefi fıkıh edebiyatının soy ağacının yapılmadığı, kavramların çoğunun kesin anlamlarının verilmediği ve bu konuda bir ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bu ihtiyacı karşılamak için de bu çalışmaya başlanmıştır. Bu çalışmada şu sıra takip edilmiştir: 1. Çalışmayı kolaylaştırmak ve sınırlandırmak için sadece Hanefilerdeki isimlendirmeler araştırılmıştır. 2. Hanefilerce kullanılan eser türlerinin isimlerinin tespiti tamamlanmıştır. 3. Eser türlerinin kavram tanımları yapılmıştır. 4. Bu tanımlandırmada âlimlerin ekserisinin kabul ettiği ıstılahlar aynen alınmıştır. 5. Istılah anlamında tereddüt bulunanlar ile tanımı yapılmamış olanlar sözlük anlamı ve yaygın kullanımına göre tarif edilmiştir. 6. Her bir tür için tek bir isim olması amaçlanmıştır. 7. Türlerin tasnifi hiyerarşik yapıdadır. 8. Bu tasnifte temel eserler, tezyin ve zeyil edebiyatı olarak üç ana başlık kabul edilmiştir. 9. Bütün eserler bu başlıklar altına yerleştirilmiştir. 10. Aynı türe işaret eden ıstılahlar tek başlık altında toplanmıştır. 11. Tüm türler kendi grubunda araştırmacılara kolaylık olması için alfabetik olarak yazılmıştır. Biz bu makale ile imkânlarımız içerisinde yaptığımız sınıflandırma ve tanımlamaların Hanefi Fıkıh Edebiyatında tercih edilen tasnif olmasını teklif ediyoruz.