Pınarbaşı Pulpınar Yeraltı Krom İşletmesinde Patlatma Koşullarının İyileştirilmesi Çalışmaları


Ceylanoğlu A. , Dayı Ö., Gül Y.

3. Delme ve Patlatma Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Şubat 1998, ss.105-116

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.105-116

Özet

Bu çalışma kapsamında, Kayseri Pınarbaşı - Pulpınar Yeraltı Krom İşletmesi kaya birimleri için patlatma koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle işletmedeki mevcut hazırlıklar, üretim yöntemi ve çalışma koşulları incelenmiştir. Daha sonra, cevher ve hazırlık çalışmalarının yapıldığı tabantaşı için üretim yöntemi, uygulanmakta olan patlatma modeli ve kaya kütle/malzeme özellikleri göz önüne alınarak deneme - yanılma yöntemiyle uygun patlatma koşulları belirlenmiştir. Patlatma verimliliğinin değerlendirilmesinde; boyut dağılımı, atım boyu, özgül şarj ve birim delme - patlatma maliyeti göz önüne alınmıştır.

Within the scope of this study, it was aimed to rehabilitate the blasting conditions for rock units at Kayseri Pınarbaşı-Pulpınar Underground Chromite Mine. Initially, the devolopments, mining method and working conditions had been evaluated. Then the optimum blasting conditions for ore and the footwall where the development works carried out were determined by trial and error method considering the mining method, applied blasting model and rock mass/material properties. Size distribution, blast round length, specific charge and drilling-blasting cost were taken into consideration in order to analyze blast efficiency.