İHA Fotogrametrisi Konum Doğruluğuna Kamera Odak Uzaklığı Etkisinin İncelenmesi


Hastaoğlu A. E. C. , Hastaoğlu K. Ö. , Poyraz F. , Gül Y.

18. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Turkey, 26 - 29 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey

Abstract

Son yıllarda İHA fotogrametri yöntemi Harita Mühendisliği alanında oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlanılmıştır. İHA fotogametri ürünlerine ait konum doğruluklarını etkileyen birçok parametre bulunmaktadır. Bunların başında ise Yer Örnekleme Aralığı (YÖA) gelmektedir. YÖA artıkça konum doğruluğu da düşmektedir. YÖA ise uçuş yüksekliği, kamera piksel boyutu ve odak uzaklığına bağlı olarak değişmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmada odak uzaklığı değeri değiştirilmesiyle oluşan YÖA artışının konum doğruluğuna etkisi incelenmiştir. Bu amaçla aynı çalışma sahasında uçuş yüksekliği ve kamera piksel boyutu sabit tutularak odak uzaklığı değiştirilmiş ve aynı hava koşullarında uçuşlar gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 15 ha’ lık bir alanda 10 adet Yer Kontrol Noktası (YKN)ve 10 adet de Kontrol Noktası (KN) tesis edilmiştir. Dört farklı uçuşta odak uzaklığı sırası ile 16 mm, 20mm, 24 mm ve 35 mm olarak ayarlanmıştır. Fotogrametrik değerlendirmeler sonucunda her bir odak uzaklığı için Kontrol Noktalarına ait RMS değerleri elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda 35 mm yerine 16 mm, 20 mm ve 24 mm odak uzaklığı kullanıldığında sırasıyla YÖA %106, %66 ve %43 artmasına rağmen konum doğruluğunda 20 mm ve 24 mm için ±%10’lik değişim gözlenirken 16 mm için %120’ lik bir değişim gözlenmiştir. Sonuç olarak Odak uzaklığı 20mm’ den daha küçük olduğunda konum doğruluğunda dramatik bir düşüş gözlenmiştir.