Yaşlılık Döneminde Kadın Sağlığının Medikalizasyonu


Yeşildağ Çelik B. , Gölbaşı Z.

Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, pp.82-86, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular
  • Page Numbers: pp.82-86

Abstract

ABS TRACT Medicalization is the process in which developmental processes or physiological functions in human life become defined as a medical problem, disease and a condition to be treated. Gender is an important factor in medicalization and the female life process tends to be more medicalized than men. Therefore, it can be said that medicalization is primarily a condition that tries to keep the life and health of women under medical control. In the past, although the female body was medicalized especially on events related fertility, with the increasing life expectancy, especially for women, the post-menopausal and old age periods and developmental processes and changes in these periods have become targets for medicalization. In this study, it is aimed to discuss the medicalization of women's health in old age, the consequences of this situation in terms of women's health and what to do in line with the current literature. Keywords: Old age; women's health; medicalization

ÖZET Medikalizasyon (tıbbileştirme), insan yaşamındaki gelişimsel süreçlerin ya da fizyolojik fonksiyonların tıbbi bir problem, hastalık ve tedavi edilmesi gereken bir durum olarak tanımlanmasıdır. Medikalizasyon konusunda cinsiyet önemli bir faktördür ve kadın yaşam süreci erkeklere göre daha fazla medikalize edilmeye eğilimlidir. Dolayısıyla medikalizasyonun öncelikli olarak kadınların yaşamı ve sağlığını tıbbi olarak kontrol altında tutmaya çalışan bir durum olduğu söylenebilir. Geçmişte kadın bedeni özellikle doğurganlıkla ilgili olaylar üzerinden medikalize edilmiş olmakla birlikte, günümüzde doğuştan beklenen yaşam süresinin özellikle kadınlar açısından giderek artması ile birlikte menopoz sonrası ve yaşlılık dönemleri ve bu dönemlerde yaşanan gelişimsel süreçler ve değişimler medikalizasyon açısından hedef haline gelmiştir. Bu makalede yaşlılık döneminde kadın sağlığının medikalizasyonu, bu durumun kadın sağlığı açısından sonuçları ve yapılması gerekenlerin güncel literatür bilgileri doğrultusunda tartışılması amaçlanmıştır. Anah tar Ke li me ler: Yaşlılık dönemi; kadın sağlığı; medikalizasyon