The Comparison of Urmawi's Books Matali al-Anwar and Kitab al-Mabahij in Terms of Some Logical Issues


Creative Commons License

Kömürcü K.

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.21, pp.465-487, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.18505/cuid.305808
  • Title of Journal : CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL
  • Page Numbers: pp.465-487

Abstract

Siraj al-din al-Urmawi ( d. 683/1283) is one of the important thinkers who lived in the 13th century. He has written many books. His most famous philosophical study is Matali` al-Anwar and this book consists of three parts: logic, physics and metaphysics. One of al-UrmavCE's little-known works is Kitab al-Mabahij fi shar. al-Manahij fiilm al-mantiq. This work of al-Urmawi, which we briefly call Mabahij, is a book of logic from beginning to the end. In this study, we tried to compare the logic sections of his works in order to determine al-Urmawi's point of view about logic. Another thing we want to do with it is to determine the state of logic science in the thirteenth century within the framework of al-Urmawi's approach since al-Urmawi is one of the important logician of his time.

Siraceddin el-Urmevî (ö. 683/1283) 13. yüzyılda yaamıönemli düünürlerden biridir. O, birçok eser kaleme almıtır. Onun en mehur eseri Meâliu’l-envâr’dır ve bu kitap; mantık, fizik ve metafizik olmak üzere üç bölümden oluur. Urmevî’nin bir dier eseri de Kitâbü’l-Mebâhic fî erhi’l-Menâhic fi ilmi’l-mantık adını taır. Bu ikinci kitap batan sona mantıa ayrılmıtır ve yine Urmevî’ye ait olan Menâhic isimli kitabın erhidir. Urmevî her iki çalımada klasik gelenekte olduu gibi tasavvur tasdik ayrımından balayarak mantık konularını kendi bakıaçısıyla ortaya koyma- ya çalıtır. Bahsi geçen iki kitap mantık konuları bakımında önemli ölçüde ben- zerlikler arz etse de aralarında birtakım farklılıklar da vardır. İşte biz bu çalımada söz konusu kitaplardaki mantık bölümlerini karılatırdık. Bunu yapmaktaki ama- cımız Urmevî’nin mantık konularındaki bazı görülerini karılatırmalı olarak tes- pit ederek onun yaklaımı temelinde mantık biliminin, on üçüncü yüzyıldaki duru- mu hakkında bir kanaate ulamaya çalımaktır.

Anahtar Kelimeler: Siraceddin Urmevî, Meâliu’l-envâr, Kitâbü’l-Mebâhic fî erhi’l- Menâhic fi ilmi’l-mantık, Mantık, Tasavvur, Tasdik, Kıyas