Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu


Creative Commons License

YILMAZ M. , YILMAZ P.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.65-73, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.31125/hunhemsire.544146
  • Title of Journal : Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.65-73

Abstract

Obesity is a complex, multifactorial, and largely preventable disease. Today, all countries in the world have reached the alarm level. For this reason, many treatment modalities have been developed in the fight against obesity today. One of them is a bariatric surgery. Individuals may experience serious adjustment problems due to significant changes in eating, lifestyle and body image after bariatric surgery. Roy's Adaptation Model (RAM), widely used in nursing, focuses on determining the adaptation needs of the individuals in the four areas of integration and the changes that occur in and around the human adaptation system. In this case study, two patients who underwent bariatric surgery in a university hospital in 2017 were evaluated preoperatively one time and postoperatively four times according to RAM. In this study, it was determined that the first case adapted according to RAM while the second case could not adapt and have physiological and psychological complications. In the study, RAM facilitated the systematic evaluation and monitoring of patients and made it possible to identify problems. Thus, it was concluded that the nurses could evaluate the adaptation problems experienced by the individuals after the bariatric surgery according to the RAM from the preoperative period and could facilitate the adaptation by planning and applying the necessary interventions to solve the identified problems.

Obezite karmaşık, multifaktöriyel ve büyük ölçüde önlenebilir bir hastalıktır. Günümüzde dünyadaki tüm ülkelerde alarm düzeyine erişmiştir. Bu nedenle günümüzde obezite ile mücadelede birçok tedavi yöntemi geliştirilmiştir. Bunlardan birisi bariatrik cerrahidir. Bariatrik cerrahi sonrası yeme, yaşam tarzı ve beden imajında önemli değişimlerden dolayı bireyler ciddi uyum sorunu yaşayabilmektedir. Hemşirelikte yaygın olarak kullanılan Roy’un Uyum Modeli (RUM); içerdiği dört uyum alanında bireylerin uyum gereksinimlerini belirlemeye ve insanın uyum sistemi ve çevresinde meydana gelen değişimlere odaklanmaktadır. Bu olgu çalışması 2017 yılında bir üniversite hastanesinde bariatrik cerrahi geçiren iki olgu, RUM’a göre bir kez ameliyat öncesi, dört kez ameliyat sonrası görüşme yöntemi ile değerlendirildi. Bu çalışmada birinci olgunun, RUM’a göre uyum sağladığı, ikinci olgunun uyum sağlayamadığı, fizyolojik ve psikolojik komplikasyonlar yaşadığı belirlendi. Çalışmada, RUM hastaların sistematik değerlendirilmesini, izlenmesini kolaylaştırdı ve sorunların saptanmasını sağladı. Bu nedenle hemşirelerin bariatrik cerrahi sonrası bireylerin yaşayabileceği uyum problemlerini ameliyat öncesi dönemden itibaren RUM’a göre değerlendirmesi ve saptanan sorunların çözümü için gerekli girişimlerin planlaması ve uygulaması ile uyumu kolaylaştırabileceği sonucuna varıldı.