Kaos Kaymalı Anahtarlama Haberleşme Sisteminin Ayrık Zaman Kaos Üreteci ile Performans Analizi


Creative Commons License

Altun K. , Günay E.

5th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2020), Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.1-4

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-4

Abstract

Bu çalışmada, Yayılı Spektrum haberleşme örneklerinin ilki olan Chaos Shift Keying (CSK) haberleşme sistemi ayrık zaman kaos üreteç kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma ile sürekli zaman kaos üreteç örneklerinden Sprott_A ve ayrık zaman kaos üreteç örneklerinden Henon map kullanılarak, üreteçlerin haberleşme performansına etkisi incelenmiştir. Neticede farklı yapılara sahip kaotik üreteçler kullanılarak gerçekleştirilen CSK haberleşme sisteminin BER/SNR performansı Matlab/Simulink benzetim programı ile gerçekleştirilmiş, performans sonuçları elde edilmiştir.