Kaos Kaymalı Anahtarlama Haberleşme Sisteminin Ayrık Zaman Kaos Üreteci ile Performans Analizi


Creative Commons License

Altun K. , Günay E.

5th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2020), Antalya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2020, ss.1-4

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-4

Özet

Bu çalışmada, Yayılı Spektrum haberleşme örneklerinin ilki olan Chaos Shift Keying (CSK) haberleşme sistemi ayrık zaman kaos üreteç kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma ile sürekli zaman kaos üreteç örneklerinden Sprott_A ve ayrık zaman kaos üreteç örneklerinden Henon map kullanılarak, üreteçlerin haberleşme performansına etkisi incelenmiştir. Neticede farklı yapılara sahip kaotik üreteçler kullanılarak gerçekleştirilen CSK haberleşme sisteminin BER/SNR performansı Matlab/Simulink benzetim programı ile gerçekleştirilmiş, performans sonuçları elde edilmiştir.