Investigating of the Environmental Pollution by Electrical Resistivity and Electrical Conductivity Data


Creative Commons License

Özel S.

ADIM Üniversiteleri Birlikteliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi (Jeoloji, Jeofizik, Maden Mühendisleri) 1. Yerbilimleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 18 - 20 October 2012, pp.194-197

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.194-197

Abstract

In this study, a landfill located in the province of Sivas Haçin different geological units emitted from both sides

of creek water contaminated with heavy metal content in the ground leakage spread, direct current resistivity (DAO) and

electromagnetic conductivity (EMI) techniques were investigated. DAO method, as measured along lines parallel to each

drilling-profile inversion of 2D data, and these lines were measured EMI data interpretation of the map graphics and level.

2D resistivity models and the apparent conductivity map were determined that the leachate flow southeast

direction. Therefore, the determination of the environmental problems of this kind with the use of these two methods to

interpret geophysical thought to have an important contribution. In addition, geophysical methods, groundwater and

surface water resources in the region also is understood to be under threat of pollution resulting from the leakage water.

Bu çalışmada Sivas ili deponi alanında bulunan Haçin deresinin iki tarafında farklı jeolojik birimlerde yayılan ağır

metal içerikli sızıntı suyu kirliliğinin zemindeki yayılımı, doğru akım özdirenç (DAÖ) ve elektromanyetik iletkenlik (EMİ)

yöntemleri ile incelenmiştir. DAÖ yönteminde, ölçülen 2B sondaj-profil verilerinin 2B ters çözümü sonucunda elde edilen 2B

özdirenç modeli ile DAÖ profili üzerinde ölçülen EMİ verilerinden elde edilen görünür iletkenlik haritasının birlikte yorumu

yapılmıştır. 2B özdirenç modelinde ve görünür iletkenlik haritasında sızıntı suyunun sınırları ve akışının güneydoğu yönlü

olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla bu tür çevre sorunlarının belirlenmesinde bu iki jeofizik yöntemin birlikte kullanılmasının

yorumlamaya önemli katkılar sağladığı düşünülmektedir. Ayrıca jeofizik yöntemlerle yöredeki yeraltı ve yüzey su

kaynaklarının da sızıntı suyundan ileri gelen kirliliğin tehdidi altında olduğu anlaşılmıştır.