Genetik Bağlantı Analizi ve Uygulama Alanları


Creative Commons License

Özşensoy Y. , Kurar E.

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, cilt.10, ss.53-62, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Erciyes Üniv Vet Fak Derg
  • Sayfa Sayıları: ss.53-62

Özet

Sirke sinekleri (Drosophilia melanogaster) üzerinde yapılan çalışmalarda, bazı özelliklerinin kalıtımının Mendel Kanunlarına uymadığı ve genlerin kromozomlar üzerinde bileşik olabileceği belirlenmiştir. Dolayısıyla, genetik linkage (bağlantı) kavramı ve ilk genetik bağlantı haritası başarıyla ilk kez ortaya konulmuştur. Gen haritalaması, genlerin ve markörlerin kromozomlar üzerinde bulunduğu yerlerin ve birbirlerine olan uzaklıkların tespit edilmesidir. Krossing-over olayından yararlanarak, bileşik genlerin dizilişi ve aralarındaki uzaklıkların bulunması sonucu genetik bağlantı haritaları oluşturulmaktadır. Genetik bağlantı analizi farklı uygulama alanlarına sahiptir. Bağlantı analizleri gen haritalarının oluşturulması ve türler arası karşılaştırmalı genom (comparative genomics) çalışmalarında kullanılmaktadır. Özellikle, ekonomik öneme sahip özelliklerin ve hastalıklara sebep olan gen bölgelerinin tespiti amacıyla genom tarama ve kantitatif özellik lokusları (QTL) haritalama çalışmaları ile markör destekli seleksiyon (MAS) uygulamalarının temelini oluşturmaktadır.