DİVRİĞİ İLÇESİ BAZI EL DOKUMA ÖRNEKLERİNİN TEKNİK VE DESEN ANALİZİ


Kaynar H. , Tonus E.

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.54, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 54
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.7816/ulakbilge-08-54-13
  • Title of Journal : Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi

Abstract

A total of 24 (twenty four) weavings in Avşarcık Village, Ayanoğlu Mansion and the district centre were examined in this study which was conducted in order to determine the general character of local handwoven samples belong to Divriği District, to record them and to transfer them to future generations. According to the purpose of use, 6 (six) different products were evaluated including mat, pillow, runner, saddlebag, cedar and prayer rug. In addition, statistical data were created by determining the motif, colour and weaving type of the carpets. Wool was used as a raw material in all weavings. Turkish (Gördes = Closed) knot technique was used in carpets, and both button rug and cicim techniques were used in plain weavings. A total of 45 (forty-five) different motifs were used in 5 (five) categories involving floral, symbolic, object-patterned, written and figured motifs. 12 (twelve) colour applications including red, black, white, yellow, green, grey, brown, orange, blue, pink, buff and burgundy were applied in the weavings. In this research, some hand-woven samples found in Divriği District were examined on-site, photographs were taken and data were created by interviewing face-to-face with locals.

Divriği İlçesi yöresel el dokumalarının genel karakterinin belirlenmesi, kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarımının sağlanması amacıyla yapılan çalışmada; Avşarcık Köyü, Ayanoğlu Konağı ve ilçe merkezinde bulunan toplam 24 (yirmidört) adet dokuma incelenmiştir. Kullanım amacına göre yaygı, yastık, yolluk, heybe, sedir ve seccade olmak üzere 6 (altı) farklı ürün değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca halıların kullanılan motif, renk ve dokuma çeşidi belirlenerek, istatistiki veriler oluşturulmuştur. Dokumaların tamamında yün hammadde kullanılmıştır. Halılarda Türk (Gördes=Kapalı) düğüm tekniği, düz dokumalarda ise ilikli kilim ve cicim teknikleri uygulanmıştır.  Motif olarak, bitkisel, sembolik, nesneli, yazılı ve figürlü olmak üzere 5 (beş) kategoride toplam 45 (kırkbeş) farklı motif kullanılmıştır. Dokumalarda, kırmızı, siyah, beyaz, sarı, yeşil, gri, kahverengi, turuncu, mavi, pembe, devetüyü ve bordo olmak üzere 12 (oniki) adet renk uygulaması yapılmıştır. Bu araştırmada Divriği İlçesi’nde bulunan bazı el dokumaları örnekleri yerinde incelenmiş, fotoğraflar çekilmiş ve yöre halkı ile yüz yüze görüşülerek veriler oluşturulmuştur.