AHP Tabanlı TOPSİS Yöntemi: Bilgisayar Seçimi Problemi


Creative Commons License

Babacan A.

Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar IV, Ali Rıza Gökbunar,Cuma Ercan,Yavuz Tansoy Yıldırım, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.161-168, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: IJOPEC Publication Limited
  • Basıldığı Şehir: London
  • Sayfa Sayıları: ss.161-168
  • Editörler: Ali Rıza Gökbunar,Cuma Ercan,Yavuz Tansoy Yıldırım, Editör

Özet

Karar verme süreç olarak alternatiflerin kriterlerinin çoğalmasıyla karmaşıkbir yapıya

bürünür. Karar vericinin amacı doğrultusunda mevcut alternatifler arasından en iyiyi

seçmesi beklenir. Bu bakımdan Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri öne

çıkmaktadırlar. Mevcut alternatiflerin fazlalaşması ve bu kriterlerin hiyerarşiler oluşturması ile

karmaşıklaşan problemlerin çözümünde Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) tercih edilir bir

yöntem olmuştur. AHP kriterleri alt kriterleri ile birlikte sentezleyerek grup hakkında karar

vermeyi kolalaştırmasıyla fayda sağlamaktadır. Bu çalışmada mimari, lokasyon, yaşam kalitesi

vb olarak birçok farklı kriter ve kriter hiyerarşisi barındıran konut seçimi probleminde AHP

uygulandı.