Algoloji Biriminde Tedavi Olan Hastaların Ağrı İle Başetme Ve Ağrı İnançlarının İncelenmesi


MOLLAOĞLU M. , BAŞER E.

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 25 - 27 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri