Mantık Problemleri (Mesâil-i Mantıkiyye)


Creative Commons License

Kömürcü K.

Diğer, ss.299-314, 2014

  • Yayın Türü: Diğer Yayınlar / Diğer
  • Basım Tarihi: 2014
  • Sayfa Sayıları: ss.299-314

Özet

Bu çalışmada Osmanlıca olarak yazılmış Mesâil-i Mantıkiyye (Mantık Problemleri) isimli risale latinize edilmiş ve sadeleştirilmiştir. Kitabın yazarı belli değildir. Eser mantık problemleri üzerine yazılmıştır. Konular soru cevap şeklinde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mantık, Soru, Cevap, Mantık problemleri.

In this review, Mesâil-i Mantıkıyye (Logic Problems) which is written by Ottoman language is transformed from Ottoman language to Latin letters and simplified. The book's author is not identified. This book has been written on logic problems. Subjects were studied in the form of questions and answers.