SALGIN DÖNEMİNDE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ


Creative Commons License

ARSLAN R.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.23, pp.369-393, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 23
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.36543/kauiibfd.2021.017
  • Title of Journal : Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.369-393

Abstract

Covid 19 salgını tüm milletleri ve sosyal hayatın tüm aşamalarını olumsuz şekilde etkilemiştir. Bulaşma şeklinin yakın temas olması nedeniyle özellikle toplu halde bulunulması gereken eğitim ortamları en riskli yerler olarak kabul edilmiş ve ilk tedbirler bu alanlarda alınmıştır. Bu kapsamda YÖK tarafından tüm üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmiştir. Daha önceki uzaktan eğitimlerden farklı olarak, salgın döneminde hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri çeşitli nedenlerden dolayı birçok olumsuzluklarla karşılaşmışlardır. Bu çalışmada da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde uygulanan online eğitime yönelik tutumlarını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk aşamada 35 maddeden oluşan taslak ölçek oluşturulmuştur. Taslak ölçeğe uygulanan AFA sonucunda beş faktörden oluşan 21 maddelik ölçek elde edilmiştir. Modelin uyumluluğu doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiş, uyum indeksleri kabul aralığında bulunmuştur. Test tekrar test sonuçları ve alt üst gruplara dayalı madde analizi anlamlı olarak elde edilmiştir. Ayrıca ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0.884, alt faktörlerin Cronbach Alpha değeri 0.884-0.658 aralığında hesaplanmıştır.