Evaluation of medical school students' knowledge, attitudes, and behaviors regarding traditional and complementary medicine


Creative Commons License

Karahan S. , Ağadayı E. , Karagöz N.

Cumhuriyet Medical Journal, vol.42, no.4, pp.434-440, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 42 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.7197/cmj.842511
  • Title of Journal : Cumhuriyet Medical Journal
  • Page Numbers: pp.434-440

Abstract

Objective: The use of traditional and complementary medicine (TCM) methods in our country in relation to our cultural background increases day by day. For this reason, it is important to raise awareness among medical faculty students, who are future physicians, regarding TCM. Our goal in this study is to evaluate the knowledge, attitude, and behavior of Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine (SCUFM) students regarding TCM practices. Method: This descriptive, cross-sectional study was carried out with those who accepted to participate in the study among the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th grade students studying at SCUFM between September 2020 and December 2020. 320 students who volunteered to participate in the study filled out the research questionnaire online. Results: When the knowledge level of the medical school students participating in our study regarding TCM methods was examined, the most widely known methods were found to be hypnosis treatment (93.4%), acupuncture (93.2%), and cupping (80%), respectively. While 19.1% of the students had a TCM procedure before, the most used methods were cupping (83.6%) and leech (16.4%) therapy. While 95.6% of medical students thought that patients should consult their physicians before having any TCM method applied, only 11.6% thought that TCM methods had only a placebo effect. The 79.1% of the students, think that there should be courses on TCM methods in medical education. Conclusions: In our study, we found that medical school students' knowledge on TCM applications is insufficient and they want courses related to TCM to be included in medical education. We believe that by increasing the awareness and knowledge of medical students, who will be the health professionals of the future, about TCM in medical education, these practices can be used more beneficially and in a way that is based on evidence. 

Amaç: Ülkemizde kültürel geçmişimizle de ilgili olarak GETAT yöntemlerinin kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle geleceğin hekimleri olan tıp fakültesi öğrencilerinin GETAT ile farkındalıklarının oluşması önemlidir. Biz de bu çalışmamızda SCÜTF öğrencilerinin GETAT uygulamaları hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel nitelikte olan bu çalışma Eylül 2020-Aralık 2020 tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde (SCÜTF) okuyan dönem I, II, III, IV, V ve VI öğrencilerinden çalışmaya katılmayı kabul edenlere uygulanmıştır. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan 320 öğrenciye 24 sorudan oluşan çalışma anketi online olarak uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmamıza katılan tıp fakültesi öğrencilerinin GETAT yöntemlerini bilme durumları incelendiğinde, en yüksek oranda bilinen yöntemler sırasıyla hipnoz tedavisi (%93,4), akupunktur (%93,2) ve kupa uygulaması (%80) olarak tespit edildi. Öğrencilerin %19,1’i daha önceden herhangi bir GETAT yöntemi kullanmış olup, en çok kullandıkları yöntem kupa (%83,6) ve sülük (%16,4) tedavisiydi. Tıp öğrencilerinin %95,6’sı herhangi bir GETAT yöntemi uygulatmadan önce hastaların hekimlere danışması gerektiğini düşünürken yalnızca %11,6’sı GETAT yöntemlerinin sadece plasebo etkisi olduğunu düşünüyordu. Öğrencilerin büyük çoğunluğu %79,1’i tıp eğitiminde GETAT yöntemleri ile ilgili dersler olması gerektiğini düşünüyordu. Sonuç: Çalışmamızda tıp fakültesi öğrencilerinin GETAT uygulamaları ile ilgili bilgi düzeylerinin yetersiz olduğunu ve GETAT ile ilgili derslerin tıp eğitiminde olmasını istediklerini saptadık. Geleceğin sağlık profesyonelleri olacak olan tıp öğrencilerinin GETAT ile ilgili farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini tıp eğitimi içerisinde artırmanın bu uygulamaların kanıta dayalı şekilde daha faydalı kullanılabileceği kanaatindeyiz