Akademisyenlere Göre Meslek Yüksekokullarındaki Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Cumhuriyet Üniversitesi Ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği


Creative Commons License

Karakaş H. , Çidem İ.

Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, vol.12, no.1, pp.27-44, 2017 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.19129/sbad.294
  • Title of Journal : Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi
  • Page Numbers: pp.27-44

Abstract

Ülke ekonomisinin hızla gelişmesi ve piyasa ihtiyaçlarının nitelikli iş gücüne yönelmesi ile birlikte birçok üniversite meslek yüksekokulu sayısını son yıllarda hızlı bir şekilde arttırmaktadır. Ancak bu hızlı artış çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu problemlerin tespiti ve çözüm önerileri sunulması için meslek yüksekokullarında çalışan akademik personelin görüşleri kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, meslek yüksekokullarında çalışan akademisyenlerin görüşleri çerçevesinde son yıllarda sayıları hızla artan meslek yüksekokullarının sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesidir. Araştırma, nitel araştırma türlerinden durum desenine uygun olarak yürütülmüştür. Veriler araştırmacılarca geliştirilmiş bağımsız kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla toplanmıştır. Bağımsız kelime ilişkilendirme testinde akademisyenlerden meslek yüksekokullarında gözlemledikleri sorunlara ve bu sorunların çözüm önerisi geliştirmelerine yönelik kavramlar ortaya atmaları istenmiştir. Ulaşılan sonuçlar sorunlara etkili çözüm geliştirmede ve yapılacak yasal düzenlemelerde temel kaynak olarak görülebilir.