Kolumna Vertebralisin Röntgen ile Görüntülenmesi ve Yorumlanması


Arıcan M., Yalçın M.

in: Kedi ve Köpeklerde Radyografik Tanı Yöntemleri ve Yorumlanması, Topal A,Gül Satar NY,Çeçen Ayalp G, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.43-50, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.43-50
  • Editors: Topal A,Gül Satar NY,Çeçen Ayalp G, Editor

Abstract

The most widely distributed species in the world is dog after human. It is equivalent to 10% of human population. 75% of this figure consists of homeless dogs. The number of owned and homeless dogs in our country is unknown. In dogs, the disease and its problems are seen at 2% compared to all injuries. Cats owned rates in households in Turkey 32%. Although spine injuries are not seen very often in cats, the result of trauma is bad in terms of prognosis. Nowadays, spine injury is one of the common problems in domestic animals. Diseases of medulla spinalis and kolumna vertebralis; It is also possible to kind of degenerative, traumatic, tumoral, vascular, anomalic, infectious and inflammatory forms. The medulla spinalis is a highly preserved anatomical structure surrounded by bone and soft tissues. Although imaging of the bones can be achieved with standard radiography equipment, imaging of soft tissues requires more advanced methods and techniques such as ultrasound (US), computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI) or myelography.In this review, we aimed to evaluate the x-ray examination methods and X-ray images of the columna vertebralis and pathologies.

İnsandan sonra dünyada en fazla yayılmış olan canlı türü köpektir. İnsan nüfusunun %10’una denktir. Bu rakamın %75’i sahipsiz köpeklerden oluşmaktadır. Ülkemizdeki sahipli ve sahipsiz köpeklerin sayısı bilinmemektedir. Köpeklerde kolumna vertebralis hastalık ve problemleri bütün yaralanmalar ile karşılaştırıldığında %2 oranında görülmektedir. Ülkemizde evlerde kedi besleme oranı %32. Kedilerde çok sık görülmemekle birlikte, travma sonucu problemin oluşması prognoz açısından kötüdür. Günümüzde evcil hayvanlarda sık rastlanan problemlerin başında gelmektedir. Medulla spinalis ve kolumna vertebralis hastalıkları; dejeneratif, travmatik, tümöral, vasküler, anomalik, enfeksiyoz ve inflamatuar şeklin de sıralamak mümkündür. Medulla spinalis, kemik ve yumuşak dokularla çevrilmiş, oldukça korunaklı bir anatomik yapıdır. Kemiklerin görüntülenmesi standart radyografi ekipmanı ile sağlanabilmekle birlikte, yumuşak dokuların görüntülenmesi ultrason(US), bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya miyelografi gibi daha gelişmiş yöntem ve tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Sunulan derlemede kolumna vertebralis ve patolojilerinin röntgen muayene yöntemleri ve röntgen görüntülerinin yorumlanması üzerinde durulmuştur.